Serwis urządzeń dźwigowych – kiedy skorzystać?

Serwis urządzeń dźwigowych – kiedy skorzystać?

Takie urządzenia jak suwnice, żurawie czy dźwigi wymagają stałych przeglądów konserwacyjnych i kontroli wszystkich elementów budowy. Sprzęty takie używane są w wielu dziedzinach przemysłu, transportu oraz w halach i magazynach. Podczas codziennej pracy wielokrotnie ulegają awariom, dodatkowo także zużywają się ich części i osprzęt. Z tego powodu każda firma posiadająca urządzenia dźwigowe musi je serwisować.

Warunki techniczne dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego (UTB) zostały sprecyzowane przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w rozporządzeniu z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń dozoru bliskiego. 

Formy dozoru technicznego i terminy badań oraz przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego określa powyższe rozporządzenie. Inaczej jest w przypadku, gdy w instrukcji eksploatacji dołączonej do dokumentacji producent oznaczy inne terminy przeglądów i badań. 

Naprawa lub modernizacja urządzeń UTB powinna być przeprowadzana przez podmiot posiadający uprawnienia wydane przez UDT oraz na podstawie uzgodnionej przez UDT dokumentacji technicznej i technologicznej.

Kiedy badania techniczne dźwigów?

Urząd Dozoru Technicznego przeprowadza:

  • badanie odbiorcze po zakończeniu wytwarzania urządzeń transportu bliskiego;
  • badanie okresowe w toku eksploatacji;
  • badanie doraźne;
  • badanie eksploatacyjne;
  • badanie kontrolne;
  • badanie powypadkowe lub poawaryjne.

Badań technicznych nie przeprowadza się dla urządzeń UTB objętych dozorem uproszczonym, z wyjątkiem badań doraźnych powypadkowych lub poawaryjnych.

Kontrola żurawi może być realizowana w różnych terminach, jednak nie rzadziej niż raz na rok. Suwnice muszą przechodzić pełny przegląd co 2 lata, podesty ruchome i dźwigi budowalne – także co 2 lata. Przeglądy konserwacyjne urządzeń transportu bliskiego powinny być wykonywane i dokumentowane co 30, 60 lub 90 dni. 

Serwis dźwigów – co obejmuje?

Serwis dźwigów obejmuje usługi takie jak naprawa, montaż, przeglądy konserwacyjne oraz modernizacja urządzeń UDT. Poszczególne części wózków dźwigów, żurawi czy suwnic zużywają się w różnym tempie. Wszystko zależy od intensywności ich eksploatacji. W ramach modernizacji profesjonalna firma usunie wszelkie usterki znalezione w urządzeniu, dodatkowo zostanie poprawiony stan techniczny oraz wizualny dźwigu. Serwis dźwigów obejmuje również kompleksowe remonty i naprawy urządzeń UDT, które umożliwiają utrzymanie dźwignicy w poprawnym stanie technicznym. Dzięki temu zostaje zminimalizowane ryzyko powstania kosztownych usterek i uniknięcie nieszczęśliwych wypadków. 

Serwis dźwigów obejmuje naprawę, modernizację i konserwację urządzeń UDT. Dodatkowo firmy oferujące takie usługi zajmują się również przeglądami konserwacyjnymi. Wykonanie prac konserwatorskich lub kompleksowej modernizacji takich urządzeń jak dźwigi, żurawie czy suwnice należy zlecić profesjonalistom posiadającym uprawienia Urzędu Dozoru Technicznego.

Materiał Partnera

Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments