Eksploatacja instalacji rurociągowych – przeglądy i utrzymanie

Eksploatacja instalacji rurociągowych – przeglądy i utrzymanie

Każdą instalację rurociągową trzeba prawidłowo zaprojektować, a następnie umiejętnie zamontować. Na bezpieczeństwo, bezawaryjność i trwałość jej elementów w znacznej mierze wpływa też właściwe utrzymanie oraz odpowiednia częstotliwość przeglądów. Na etapie eksploatacji trzeba zadbać o okresową inspekcję oraz diagnostykę, które pozwolą na wystarczająco wczesne rozpoznanie ewentualnych nieszczelności czy uszkodzeń. W ten sposób można szybko i sprawnie wyeliminować wszelkie nieprawidłowości, utrzymując ciągłość pracy instalacji rurociągowej.

Wytrzymałość podparcia dla instalacji

Do kluczowych elementów instalacji rurociągowej należą podpory dachowe i systemy wsporcze, które powinny być trwałe oraz trafnie dopasowane. Komponenty bazowe i uzupełniające muszą zapewniać solidne podparcie przewodom, kanałom, ciągom komunikacyjnym czy sprzętom, aby było ono stabilne oraz przystosowane do eksploatacji w specyficznym środowisku. Wiele budynków biurowych, handlowych i usługowych wymaga umiejscowienia urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych na dachu. Na ich prawidłową pracę w znacznej mierze wpływa zarówno sam montaż, jak i sposób rozstawienia. Konstrukcje wsporcze warto więc wyposażyć w postawy z matami tłumiącymi, które przepuszczają wodę i równomiernie rozkładają oddziałujące siły. Mocowanie rurociągów w taki sposób jest zalecane również w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak np. piwnice.

Podpory dla elementów instalacji rurociągowej

Umiejętnie dopasowane podpory rur da się podłączyć do konstrukcji pierwszorzędowych. Warunkiem bezpieczeństwa takiego systemu jest prawidłowy dobór elementów mocujących do rodzaju układu. Dobrym rozwiązaniem dla instalacji energetycznych są podpory ślizgowe rurociągów, które można znaleźć w ofercie firmy Sikla. Z względu na specjalnie dopasowane płyty, komponenty te ograniczają siłę tarcia i jednocześnie zapewniają pożądaną stabilność przy zmiennych obciążeniach mechanicznych oraz cieplnych. Duża zaletą jest też funkcja regulacji wysokości. Takie elementy da się zastosować nawet jako podpory stałe, a za zwiększenie ich trwałości odpowiada specjalna blacha blokująca oraz obecność otworów w płycie podstawy. Do produktów godnych uwagi zaliczają się nowocześnie zaprojektowane podpory rurociągów w systemie siFramo.

serwis rurociągu

Częstotliwość przeglądów instalacji rurociągowej

Instalacje rurociągowe poddawane są przeglądom głównie pod kątem wykrywania nieszczelności. W przypadku rozpoznania tego rodzaju nieprawidłowości, konieczne jest podjęcie odpowiednich prac serwisowych oraz przywrócenie naruszonych elementów do stanu pełnej funkcjonalności. Dobrym rozwiązaniem jest wówczas wykonanie próby szczelności, pozwalającej na precyzyjne zlokalizowanie miejsca usterki. Niektóre awarie wymagają niestety wymiany rurociągu – zależnie od zakresu uszkodzeń, pojedynczych fragmentów lub całych odcinków. Przegląd instalacji należy też we właściwy sposób udokumentować, dlatego wszystkie prace należy powierzyć wykonawcom dysponującym odpowiednimi zezwoleniami i certyfikatami. Za serwisowanie powinni odpowiadać specjaliści z dużym doświadczeniem, którzy posiadają niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do świadczenia tego rodzaju usług.

Zachowanie bezpieczeństwa rurociągu

Nowoczesne systemy wsporcze bazują na elementach powinny bazować na bardzo wytrzymałych elementach, które zapewnią trwałość instalacji. Kompleksowej ochrony wymaga każde zastosowanie mocowanie rurociągów stalowych, dlatego okresowe testy i badania są praktycznie niezbędne dla zachowania solidności. Duże znaczenie ma również wysoka funkcjonalność wykorzystanych elementów. Poszczególne podpory ślizgowe i podpory cięgnowe powinny być wyprodukowane w taki sposób, aby dał się je eksploatować w zróżnicowanych środowiskach roboczych. Takie wyroby są najbardziej uniwersalne, dzięki czemu zapewniają szeroki zakres zastosowań. W wielu instalacjach praktycznym rozwiązaniem jest wykorzystanie komponentów w formie wstępnie zmontowanych zestawów. Ich dużą zaletą jest znaczące skrócenie czasu niezbędnego na montaż, a także ułatwienie pracy.

Materiał Partnera

Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments